පාර්ලිමේන්තුවේදී නින්දකට වැටුණු නිමල් දිහා මහින්ද බලා හිටපු හැටි

null

ඊයේ (01) දිනයේ පැවති නව පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරයේදී ජනාධිපතිවරයා කතාව සිදුකරන අතරේ නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා නින්දකට වැටි තිබෙන අයුරු දැක්වෙන වීඩියෝවක් අන්තර්ජාලයෙහි දකින්නට ලැබේ.

ඔහුට යාබදව ඇති අසුනේ අසුන් ගෙන සිටි හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ද ඔහු දෙස බලා සිටී. එම අවස්ථාවේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට මඳ සිනාවක්ද යන අයුරු විඩියෝවෙහි දකින්නට ලැබේ.

මිට පෙරද නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා රැස්වීම් අවස්ථා වල නින්දකට වැටි සිටින අයුරු දැක්වෙන ඡායාරූප කිහිපයක්ම අනතර්ජාලයේ පළවිය.

null
null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>