පාර්ලිමේන්තුවේදී රවීගේ නම වැරද්දු බන්දුලට වුණ දේ

null

සන්ධාන පාර්ලි‍මේන්තු මන්ත්‍රී බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා ඊයේ (20) පාර්ලිමේන්තුවේදී මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතාගේ නම වැරදී ලෙස ප්‍රකාශ කිරීම සම්බන්ධයෙන් අදත් පාර්ලිමේන්තුවේදී උණුසුම් වාද විවාද සිදුවිය.

බන්දුල ගුණවර්ධන මන්ත්‍රීවරයා මුදල් ඇමති රවී කරුණානායක මහතාගේ නම වැරදි ලෙස ප්‍රකාශ කළ අවස්ථාවේදී සභානායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතාද යළි ජාතිවාදය ඇවිස්සීමට උත්සාහ කරන බවත්, සිල්ලර වැඩ නොකරන ලෙසත් ඉල්ලීමක් කළේය.

එම අවස්ථාවේදී බන්දුල ගුණවර්ධන මන්ත්‍රීවරයා තමන් එම නම කියන්නේ වැරදියට නොවන බවත්, එය හැන්සාඩ් වාර්තාවක පවා සඳහන් බවත්, රවී කරුණානායක මහතාගේ නම තමන් වැරදියට ප‍්‍රකාශ කරන්නේ නම් පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඉවත් වීමට වුවද සූදානම් බවත් අවධාරණය කළේය.

එහෙත් පසුව බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා කියා සිටියේ නම උච්චාරණය කිරීමේදී තමන් අතින් වරදක් සිදුවී ඇති බවයි. එහිදී ඔහු පෙන්වාදුන්නේ හැන්සාඩ් වාර්තාවට අනුව කරුණානායක රවින්ද්‍ර සන්ද්‍රේෂ් ගනේෂන් එම්. ලෙස තමන් ප්‍රකාශ කළද ගනේෂන් එම්. යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ මනෝ ගනේෂන් මන්ත්‍රීවරයාගේ නම බවයි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>