පාර්ලිමේන්තුවේ අසුන් ගන්නවා – මහින්ද

null

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් මාධ්‍යයට නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ හා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය වෙනුවෙන් ඡන්දය පාවච්චි කළ සියලුම දෙනාට තම ස්තූතිය පුදකරන බව එහි සඳහන්.

ලැබූ ජනවරමට අනුකූලව දේශපාලනයේ දිගටම නිරත වන බවත්, පාර්ලිමේන්තුවේ අසුන්ගෙන මෙතෙක් රට ජාතිය වෙනුවෙන් කළ සේවය දිගටම කරගෙන යන බවත් ඔහු එයින් ප්‍රකාශ කර තිබේ.

එම නිවේදනය පහතින්…

null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>