පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවන්නැයි කථානායකවරයාගෙන් ද යෝජනාවක්

null

පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හරින ලෙස තමන් ද යෝජනා කරන බව කථානායක චමල් රාජපක්ෂ අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කර තිබේ. ඒ සභානායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හරින ලෙස සිදුකළ ප්‍රකාශයකට සහය දක්වමින් ආණ්ඩුවේ මන්ත්‍රීවරුන් ආසන වලින් නැගී සිට ඊට එකඟතාව පළ කිරීමත් සමඟයි.

අද (03) රැස්වුණු පාර්ලිමේන්තුවේ දී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිනේශ් ගුණවර්ධන මහතා විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නයකට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ සභානායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල යන මහත්වරුන් ප්‍රතිචාර දැක්වීමේදී සභාවේ උණුසුම් වචන හුවමාරුවක් සිදුවූ තිබේ.

එම අවස්ථාවේදී ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්ත්‍රීවරයා පවසා ඇත්තේ මෙම පාර්ලිමේන්තුව මතභේදාකාරී තත්ත්වයක් තුළ පවත්වාගෙන යාමට කිසිදු අවශ්‍යතාවක් නොමැති බව හා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ තමන් එය විසුරුවා හරින ලෙස නිරන්තරයෙන් ඉල්ලා සිටින බවයි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>