පැරිස් ප්‍රහාරයට කොටින්ගේත් සම්බන්ධයක්?

null

පැරිස්‌ ත්‍රස්‌ත ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ ත්‍රස්‌ත කණ්‌ඩායමේ හත්දෙනකු පැළඳ සිටි පුපුරන ද්‍රව්‍ය අඩංගු කබාවල තාක්‌ෂණයට කුර්දි ත්‍රස්‌තයන්ගේ සහ හිටපු කොටි ත්‍රස්‌තයන්ගේ සබඳතාවක්‌ තිබේදැයි ප්‍රංශ පොලිසිය හා ඉන්ටර්පෝල් පොලිසිය ඒකාබදධව පරීක්‌ෂණ අරඹා ඇත.

පැරිසියේදී ත්‍රස්‌තයන් හත්දෙනා පුපුරුවා ගත් බෝම්බ කබායන්හි තාක්‌ෂණයද කොටි ත්‍රස්‌තයන්ගේ තාක්‌ෂණ ක්‍රමවේදයට සමාන යෑයි හෙළිවී ඇත.

පැරිස්‌ ප්‍රහාරයට යොදාගත් බෝම්බ කබා එම කබා එකලස්‌ කිරීම සිදුකරන විශේෂඥයකුගේ නිර්මාණයක්‌ බව හෙළිවී තිබේ.

වන්නි මෙහෙයුමේදී කොටි බෝම්බ කබා එකලස්‌ කරන්නන් කිසිවෙක්‌ අසුවී නොතිබුණි. වන්නි මෙහෙයුම අවසාන වීමට පෙර කොටි පුපුරන ද්‍රව්‍ය විශේෂඥයන් හා බෝම්බ කබා එකලස්‌ කරන්නන් කීපදෙනකු යුරෝපා රටවලට පැන ගොස්‌ තිබේ.

ඉන්ටර්පෝල් පොලිසියට අවශ්‍ය කළ ධර්මරාජන් නමැති කළු කොටි ත්‍රස්‌තයාද මාස කීපයකට පෙර ප්‍රංශයේ සිටියදී ප්‍රංශ පොලිසියට අසුවී ඇතත් ඔහු ප්‍රංශයේ සිටින බව ප්‍රංශ පොලිසියට වාර්තාවී නොතිබුණි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>