පිල්ලේගෙන් පසු සෙයිද් අල් හුසෙන් වැඩ අරඹයි

zeid al hussain

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ නව මහ කොමසාරිස්වරයා ලෙස සෙයිද් අල් හුසෙන් කුමරු හෙට(01) සිය ධුරයේ වැඩ ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබේ.

එම ධුරයේ කටයුතු කළ නවනීදන් පිල්ලෙයි මහත්මිය‍ගේ හය වසරක සේවා කාලය අවසන් වීම හේතුවෙන් නව පත් කිරීම සිදුකර ඇත.

සෙයිද් අල් හුසේන් කුමරු ජෝර්දාන රජ පෙළපතට සම්බන්ධ අයෙකු වන අතර ජිනීවාහි එක්සත් ජාතීන්ගේ ජෝර්දාන නිත්‍ය නියෝජිතයා ලෙස කටයුතු කළ අයෙකි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>