පිල් හියුස්ගේ මරණයට ශෝකී වන ක්‍රීඩකයින්

null

පන්දුවක් හිසේ වැදීමෙන් අනතුරට ලක්වූ ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක පිල් හියුස් අද උදෑසන ජිවිතක්ෂයට පත් විය. ඔහුගේ අනපේක්ෂිත මරණය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ට වගේම ක්‍රීඩා ලෝලීන්ටද දැඩි කම්පනයක් විය.

පිල් හියුස්ට මාරාන්තික පන්දුව එවූ ෂෝන් ඇබට් දැඩි කම්පනයට හා ශෝකයට පත්ව සිටින බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි. ඔහු නිරන්තරයෙන් රෝහලට ගොස් හියුස්ගේ සුව දුක් බලා ඇති අතර අනෙක් ක්‍රීඩකයින් ඔහුව අස්වස්සවා ඇත්තේ එය ඔහුගේ වරදක් නොවන බව පෙන්වා දෙමිනි.

පිල් හියුස්ගේ අභාවය හේතුවෙන් පැවැත්වීමට නියමිතව තිබු තරඟ කිහිපයක්ද අත්හිටුවා තිබේ.

හියුස්ගේ දෙමව්පියන් ඇතුළු පිරිස

null

හියුස් අනතුරට පත් කල පන්දුව එවූ ෂෝන් ඇබට්

null
null
null

හියුස්ගේ අභාවයෙන් ශෝකයට පත් ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රීඩකයින්

null
null
null
null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>