පිල් හියුස් අවසන් ගමනේ

null

ඕස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රාන්ත ක්‍රිකට් තරගයක් අතරතුර බවුන්සර් පන්දුවක් හිසේ වැදීමෙන් මිය ගිය පිල් හියුස්ගේ අවසන් කටයුතු ඔහුගේ උපන් ගම වන මැක්ස්විල් හිදී පැවැත්වේ.

එයට ඔස්ටේ‍්‍රලියානු ජාතික ක‍්‍රිකට් කණ්ඩායමේ සියලූ සාමාජිකයින් එක්වී ඇති බව වාර්තා වන අතර ඉන්දීය කණ්ඩායමේ විරාට් කෝලි ද එක්ව සිටි.

පිල් හියුස්ගේ අවමංගල්‍යය උත්සවයේ ඡයාරූප කිහිපයක් පහතින්.

null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>