පිළියන්දල – මහරගම මාර්ගය වැසෙයි

null

පිළියන්දල – මහරගම මාර්ගය රාත්‍රී කාලයේ තාවකාලිකව වසා තබන බව පොලීසිය පවසයි. එම මාර්ගයේ පිළිසකර කිරීමේ කටයුතු හේතුවෙන් මෙසේ මාර්ගය වසා තබන බව පොලීසිය කියයි.

ඒ අනූව ඊයේ දිනයේ සිට ලබන 23 වනදා දක්වා දින 08ක කාලයක් පිළියන්දල – මහරගම මාර්ගය රාත්‍රී 9.00සිට උදෑසන 5.00 දක්වා වසා තැබෙන බව සඳහන්ය.

ඒ සඳහා විකල්ප මාර්ග භාවිත කරන ලෙසත් පොලීසිය ඉල්ලා සිටියි.

null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>