පුද්ගලික අංශයේ වැටුප් වැඩිවීම මේ මාසයේ පාර්ලිමේන්තුවට

null

පෞද්ගලික අංශයට රුපියල් 2500 කින් වැටුප් වැඩි කිරිමට සහ අවම වැටුප රුපියල් 10,000 ක් බවට පත් කිරිමට අදාළ පනත් දෙක මෙම මස තුළදී පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන බව කම්කරු සහ වෘත්තිය සමිති සබඳතා අමාත්‍ය ඩබ්ලිව්.ඩී.ජේ. සෙනෙවිරත්න මහතා පවසයි.

නව වසරේ රාජකාරි ආරම්භ කරමින් කම්කරු අමාත්‍යංශ පරිශ්‍රයේ පැවැති උත්සවයකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සදහන් කර තිබේ.

අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ අදාළ පනත් මේ මස තුළදීම සම්මත කර ගැනිමට කටයුතු කරන බවයි.

පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයින්ගේ වැටුප් වැඩි කිරිම සම්බන්ධයෙන් වර්තමානයේ රට තුළ දැඩි අවධානයක් යොමු වී ඇති බව අමාත්‍යවරයා පවසයි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>