බන්දු සිනමාවට සමුදීමට සැරසෙයි

null

සිංහල සිනමාවේ විකට රංගන ශිල්පියෙකු ලෙස ප්‍රසිද්ධ බන්දු සමරසිංහ මහතා සිනමාවෙන් සමුගැනීමට සැරසෙන බවට වාර්තා වෙයි.

ඉකුත් දින කිහිපයේ බන්දුගේම චිත්‍රපටයක් නිෂ්පාදනය කරන අතර තුර මෙය පවසා තිබුණි. සුරංග අල්විස් අධ්‍යක්ෂණය කරන ‘මයි නේම් ඉස් බන්දු’ සිනමාපටය බන්දුගේ අවසාන චිත්‍රපටය වනු බව සඳහන්.

මේ බව ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ ද එම චිත්‍රපටයේ අධ්‍යක්ෂක සුරංග අල්විස් මහතා විසිනි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>