බම්බලපිටිය මුහුදේ කිඹුලෙක්

null

සතියක පමණ කාලයක සිට දෙහිවල ප‍්‍රදේශය ආශ‍්‍රිත මුහුදේ සැරිසරමින් සිටි කිඹුලා මේ වන විට බම්බලපිටිය වෙරළ ආසන්නයට පැමිණ තිබේ.

අඩි 17ක් පමණ දිගැති මෙම දැවැන්ත කිඹුලා අල්ලා ගැනීමට ඊයේ දෙහිවල ප‍්‍රදේශයේ ධීවරයින් උත්සහ ගත්ත ද එය සාර්ථක වී නොමැත.

මේ හේතුවෙන් එම ප‍්‍රදේශයේ ධීවරයින් ධීවර කටයුතු සඳහා මුහුදු යාමට ද බියෙන් පසුවිය. මේ වන විට මෙම කිඹුලා බම්බලපිටිය වෙරළ ආශ‍්‍රිතව සිටින බව වාර්තා වේ.

වනජීවී නිලධාරීන් සහ නාවික හමුදාවේ කිමිදුම්කරුවන් පැමිණ කිඹුලා අල්ලාගැනීමට ක්‍රියාත්මක වූවත් කිඹුලා අල්ලාගැනීමට හැකිවී නොමැත.

null
null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>