බරපතල වංචා සොයන ජනාධිපති කොමිසම, මහින්දගේ නිවසට

null

වංචා සහ දූෂණ සෙවීමේ ජනාධිපති විමර්ශන කොමිසමේ නිළධාරීන් පිරිසක් ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීම සඳහා හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ මිරිහානේ පිහිටි නිවසට යාමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

එම කොමිසමේ ප්‍රකාශකයෙකු සදහන් කර ඇත්තේ අද පෙරවරු 10ට ඒ මහතාගේ නිවසට යන බවයි.

ජනාධිපතිවරණ සමයේ රජයේ මාධ්‍ය ආයතනයක් ඔස්සේ විකාශය කළ දැන්වීම්වලට අදාළ මුදල් නොගෙවීම සම්බන්ධයෙන් සිදුකරන පරීක්ෂණ සඳහා හිටපු ජනාධිපතිවරයාගෙන් ප්‍රකාශයක් ලබාගැනීමට නියමිතයි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>