බල්ගේරියාවෙන් කොළ පූසෙක් හමුවෙයි

null

බල්ගේරියාවේ නගරයක සැරිසරන කොළ පැහැති පූසෙක් එරට ඡායාරූප ශිල්පියෙකුගේ කැමරාවට හසුව තිබේ. ඔහු විසින් ලබාගත් එම පූසාගේ ඡායාරූප අන්තර්ජාලයට එක්කිරීමත් සමග එම අත්භූත පූසා පිළිබඳව අවධානයට ලක්ව තිබේ.

ඒ අනුව මෙම පූසා පිළිබඳව සොයා බැලීමේදී අනාවරණය වී ඇත්තේ කිසියම් පිරිසක් විසින් මෙලෙස වර්ණ ගන්වා ඇති බවයි.

සත්ව හිංසන සංවිධාන මෙයට දැඩි ලෙස විරෝධය පල කර ඇති අතර අදාල පුද්ගලයින් සොයා දඬුවම් දෙන ලෙස අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඉල්ලා තිබේ.

සතුන්ට හිරිහැර වන අයුරින් පාට ගැන්වීම සත්ත්ව හිංසනය වැළැක්වීමේ රාජකීය සංගමයට අනුව දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් වේ.

null
null
null
null
null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>