බලෙන් ඉඩම් පවරා ගැනීම නතර කරන්න

null

සංවර්ධනය මුවාවෙන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉඩම් බලහත්කාරයෙන් අත්පත් කරගැනීම සහ නිවැසියන් ඉවත් කිරීමේ කටයුතු වහාම නතර කරන ලෙසට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපතිවරයා වෙත උපදෙස් ලබාදී තිබේ.

අග්‍රාමාත්‍යවරයා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ බව සඳහන් කර තිබේ.

ඉඩම් අත්පත් කරගැනීමට අවශ්‍ය නම් ප්‍රදේශයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සහ සිවිල් සමාජයේ උපදේශකත්වය, සහභාගීත්වය සහිතව ක්‍රමවත් මානුෂික ක්‍රමවේදයක් සකස් කළ යුතු බව හෙතෙම පෙන්වාදී තිබේ.

පසුගිය සමයේ ඉඩම් අත්පත් කරගැනීමේදී වන්දි ගෙවීම් සිදුකර ඇත්තේ අවිධිමත් ලෙස බවද අදාළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වේ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>