බස් ගාස්තුත් අඩුවන ලකුණු

null

අද දිනයේ සිට අඩුවූ ඉන්ධන මිලට සාපේක්ෂව පෞද්ගලික බස් ගාස්තුද අඩු කිරීමට කටයුතු කරන බව ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමය පවසයි.

එම සංගමයේ සභාපති ගැමුණු විජේරත්න හිරු නිව්ස් වෙත ඒ බව ප්‍රකාශ කර තිබේ.

සාකච්චා කිරීමෙන් අනතුරුව ඉදිරියේදී ඒ පිළිබඳව තීරණයක් ගන්නා බවද සඳහන් වේ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>