බස් රථ ගැන පැමිණිලි කිරීමට SMS සේවාව ඇරඹේ

null

පෞද්ගලික බස් රථ සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි අද (01) සිට තම ජංගම දුරකථනය ඔස්සේ කෙටි පණිවිඩයක් මගින් යොමු කිරීමට හැකි බව පුද්ගලික ප්‍රවාහන සේවා අමාත්‍යාංශය පවසයි.

අදාල පැමිණිලි 071 55 0000 ක්ෂණික දුරකතන අංකයට යොමු කල හැකි බව එම අමාත්‍යාංශය පවසයි.

එහිදී බස් රථයේ ලියාපදිංචි අංකය, මාර්ග අංකය සහ තමන් අපහසුතාවයට පත්වූ වේලාව පැහැදිලිව සටහන් කළ යුතු බවද පෞද්ගලික ප‍්‍රවාහන සේවා අමාත්‍ය සී.බී. රත්නායක මහතා සඳහන් කරයි.

ගුණාත්මක මගී ප්‍රවාහන සේවාවක් රට තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අරමුණින් පුද්ගලික සේවා අමාත්‍යාංශය මෙලෙස වැඩපිළිවෙළවල් රැසක් ආරම්භ කර ඇති බව එම අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් සඳහන් කර ඇත.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>