බුදුන් වැඳ පිං කැටය කැඩූ හැටි

null

මාදිවෙල සම්බුද්ධාලෝක විහාරස්ථානයට සැදැහැවතකුගේ වෙස් ගෙන ඇතුළු වූ සොරකු විහාරගෙයි ඇති පිං කැටය කඩා මුදල් සොරාගෙන ගොස් ඇත.

විහාරාධිපති වැලිගල්ලේ පඤ්ඤාලෝක හිමියෝ මිරිහාන පොලිසියට පැමිණිලි කර තිබෙන අතර පොලීසිය මේ පිළිබඳව පරීක්ෂණ ආරම්භ කර තිබේ.

සීසීටීවී කැමරා පරික්ෂාවේදී එම සැකකරු විහාරගෙට ගොස් මල් පූජා කර පසුව පිං කැටය කඩන අයුරු මෙසේ පටිගත වී ඇත.

null
null
null
null
null
null
null
null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>