මගේ අම්මාටත් අපරාධ කොට්ඨාසයට එන්න කියලා

null

සිය මවට මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාසයට පැමිණෙන ලෙසට දැනුම්දී ඇති බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ පුත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා සිය ට්විටර් ගිණුමේ සඳහන් කර තිබේ.

ඔහු සිය ෆේස්බුක් පිටුවෙහි ද මේ පිළිබඳව මෙසේ සඳහන් කර ඇත,

“ මගේ අම්මාට මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසය හමුවේ පෙනී ඉන්න කියලා මේ දැන් ලිපියක් ලැබුණා. මගේ අම්මා හැම වෙලාවෙම දේශපාලන කටයුතුවලින් ඉවත්වෙලා සිටියේ. මේ ඇයට කරන්න හදන පළිගැනීමක්ද? “යහපාලනය“ වගේ පෙනුනට ඒක යහපාලනය නෙවෙයි. මගේ අම්මා ඉලක්ක කිරීමෙන් ඒක ඔප්පු වෙනවා. ජනාධිපති රාජපක්ෂ හා මම දේශපාලනඥයෝ. අපි ඕනෑම වේලාවකට දේශපාලන පළිගැනීම් වලට මුහුණ දෙන්න සුදානම්. නමුත් මම විශ්වාස කරනවා ඔවුන් මගේ අම්මාට හා සහෝදරයින්ට පාඩුවේ ඉන්න දෙයි කියලා“

null

null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>