මගේ ඊළඟ ඉණිම බිරිඳ සහ දරුවන් එක්කයි

null

ඊයේ (24) දිනයේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියෙන් සමුගත් කුමාර් සංගක්කාර සිය ට්විටර් ගිණුමේ සටහනක් තබමින් සියළුදෙනාටම ස්තුතිය පළකර තිබේ.

ඔහු එහි වැඩි දුරටත් සඳහන් කර ඇත්තේ දැන් පවුල වෙනුවෙන් කාලය වෙන් කිරීමට අවශ්‍ය බවත්, තමන්ගේ ඊළඟ ඉණිම බිරිඳ සහ දරුවන් වෙනුවෙන් බවත් ය.

null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>