මන්ත්‍රී බුද්ධික අමුමිරිස් අභියෝගය බාරගනී

buddikapathirana01

ශ්‍රී ලංකාවේ වකුගඩු රෝගීන්ට ආධාර ලබාදීමේ අරමුණෙන් “අමුමිරිස් අභියෝගය” ක්‍රියාත්මක වේ. අමුමිරිස් අභියෝගයට මුහුණදුන් අයෙකු වකුගඩු අරමුදල වෙනුවෙන් මුදල් පරිත්‍යාග කර තවත් පස් දෙනෙකුට එම අභියෝගය ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

මෙම අභියෝගය භාරගනිමින් බුද්ධික පතිරණ එජාප මන්ත්‍රීවරයා පොල්හේන්ගොඩ බෝධිරණසිංහ පදනමේදී ප්‍රසිද්ධියේ අමුමිරිස් කරල් 3ක් විනාඩි 2න් කෑවේය.

ලංකාවේ වකුගඩු රෝගීන් වෙනුවෙන් ඔවුනට පිහිටවීම සඳහා “අමුමිරිස් අභියෝගය” ට එක්වෙන ලෙස පැවසු ඔහු තවත් පස් දෙනෙකුට එම අභියෝගය ඉදිරිපත් කළේය.

ඒ එජාප මන්ත්‍රී පාලිත තෙවරප්පෙරුම, අධ්‍යාපන සේවා නි‍යෝජ්‍ය ඇමති දුමින්ද දිසානායක, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂයේ බස්නාහිර පළාත් සභා මන්ත්‍රී කේ.ඩී අරුණ දීපාල් මාධ්‍යවේදී සමන් ප්‍රියංකර නම්මුණිගේ හා කලාකරු කාවිංග පෙරේරාය.

buddikapathirana02

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>