මර්වින්ට මරණ තර්ජනලු

null

තමන්ට මරණිය තර්ජන එල්ල කරමින් පසුගිය දිනවල දුරකථන ඇමතුම් කිහිපයක් ලැබුණු බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මර්වින් සිල්වා මහතා පවසයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් තමන් නාරාහේන්පිට පොලිසියේ පැමිණිල්ලක් ද සිදු කර ඇති අතර පොලිසිය මේ සම්බන්ධයෙන් කොළඹ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් නිශාන්ත පීරිස් මහතාට දැනුම් දී තිබේ.

මර්වින් සිල්වා මහතා අදාල දුරකථන ඇමතුම් ලැබුණ නොම්බරය පොලිසියට ලබාදී ඇති බවද නාරාහෙන්පිට පොලිසිය අධිකරණයට දැන්වීය.

අදාල දුරකථන සංවාදවල තොරතුරු ලබාදෙන ලෙස මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් දුරකථන සමාගමට නියෝග කර ඇත.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>