මර්වින් අරක්ගත් නිසා දැන් කැළණියේ දෙවිවරු නෑ

null

හිටපු ජනාධිපතිනී චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මහත්මිය ඊයේ (01) දිනයේදී කැළණිය පුදබිම් වෙත පැමිණි අවස්ථාවක හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මර්වින් සිල්වා මහතාද පැමිණ ආගමික වතාවත් වල නිරත වී තිබේ.

කුමාරතුංග මහත්මිය කැළණිය විභීෂණ දේවාලයේ ආගමික වතාවත් වල නිරතවෙමින් සිටියදී, තමා විසින් තැනවූ විෂ්ණූ දේවාලය පිළිබඳව මර්වින් සිල්වා මහතා ඇයට සිහිකර තිබෙන අතර ඊට ප්‍රතිචාර දැක්වූ කුමාරතුංග මහත්මිය පවසා ඇත්තේ මර්වින් වැන්නවුන් කැළණියට අරක්ගත් නිසා දෙවිවරු දැන් කැළණියේ නැති බවයි.

මින් ලැජ්ජාවට පත් මර්වින් සිල්වා මහතා කාටත් නෑසෙන පරිදි මොනවාදෝ කුටු කටු ගාමින් එම ස්ථානයෙන් ඉවත්ව ගෙස් තිබෙන බව නෙත් නිව්ස් වාර්තා කරයි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>