මව දිය නා එන විට දියණිය අතුරුදන්

null

කිලිනොච්චිය – උරුත්තිරපුරම් ප්‍රදේශයෙන් පෙරේදා සිට අතුරුදන් වී සිටින තුන් හැවිරිදි දැරියක් සොයා ගැනීම සඳහා ආරක්ෂක හමුදාවලද සහය ඇතුව මෙහෙයුම් ආරම්භ කර තිබේ.

පෙරේදා මෙම දැරිය රැගෙන ඇගේ මව උරුත්තිරපුරම් ප්‍රදේශයේ ඇළ මාර්ගයක නෑමට ගොස් තිබෙන අතර දියණිය ඇළ ඉවුරේ ගලක් උඩ තැබූ මව දිය නා ආපසු එන විට ඇය අතුරුදන් වී සිටි බව සදහන්.

පසුව අවට ප්‍රදේශ වල දරුවා සොයා හෝඩුවාවක් නොමැති වීම හේතුවෙන් ඇය දරුවා සෙවීම සඳහා යුද හමුදාවට සහ නාවික හමුදාවට දැනුම් දී ඇත.

දැරිය රටින් පිටකිරීමට කිසියම් උත්සාහයක් ක්‍රියාත්මක වුවහොත් එය වැළැක්වීම සඳහා ගුවන් තොටුපළ බළධාරීන්ට ඇගේ ඡායාරූප ද ලබාදී ඇති බව පොලීසිය සදහන් කරයි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>