මහින්දට අගමැති කම දෙන්න බෑ

null

ඉදිරි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී අගමැති අපේක්ෂකයා වශයෙන් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරිපත් කරන ලෙසට එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය නියෝජනය කරන නියෝජිතයන් යළිත් ජනපතිගෙන් ඉල්ලා සිටියත් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් එම යෝජනාව යළිත් වතාවක් ප්‍රතික්‍ෂේප කර ඇතැයි වාර්තාවේ.

අද පුවත්පත වාර්තා කරන පරිදි ඉදිරි මැතිවරණයේදී එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මැතිවරණ යාන්ත්‍රණය සිදුකළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව සහ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරි මැතිවරණයේදී මැදිහත් කර ගන්නා ආකාරය පිළිබඳව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය නියෝජනය කරන පක්ෂ 14 ක නියෝජිතයන් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අතර පැවැති සාකච්ඡාවකදී මෙම ඉල්ලීම සිදුකර ඇත.

එම ඉල්ලීම ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා තරයේ ප්‍රතික්‍ෂේප කර තිබේ. එහිදී තවත් යෝජනාවක් ලෙස අගමැති අපේක්ෂකයා ලෙස කථානායක චමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ නම ඉදිරිපත් කරන ලෙසද ඉල්ලා තිබේ. එම ඉල්ලීමට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා කිසිවක් නොකියා සිට ඇත.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>