මහින්දට විපක්ෂ නායකකම එපාලු

null

තමන් විපක්ෂ නායක ධුරය භාර නොගෙන අඛන්ඩව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස රැඳී සිටින බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

විපක්ෂ නායකවරයා කවුරුන්ද යන්න තීරණය කළ යුත්තේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කණ්ඩායම විසින් බව හෙතෙම සඳහන් කරයි.

කෙසේ වෙතත් ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය වුවහොත් නායකත්වය දෙන්නට තමා සූදානම් බව මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>