මහින්දානන්දගෙන් පැය 3ක් ප්‍රශ්න කෙරේ

null

ඉකුත් රජය සමයේදී ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශයේ සිදුව ඇතැයි කියන රුපියල් මිලියන 39ක මූල්‍ය අක්‍රමිකතාවක් ගැන හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතාගෙන් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසය ප්‍රශ්න කර තිබේ.

අද ‍ඔහුගෙන් එලෙස ප්‍රශ්න කර ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සහකාර පොලිස් අධිකාරි රුවන් ගුණසේකර මහතා කියයි.

ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාව සිටි අවධියේ කැරම් සහ දාම් බෝඩ් තොගයක් ගෙන්වීමේදී සිදුවූ මූල්‍ය අක්‍රමිකතාවක් සම්බන්ධයෙන් ඔහුගෙන් මෙලෙස ප්‍රශ්න කිරීම් සිදුකර තිබේ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>