මහින්ද පාර්ලිමේන්තුවේදී ජාතික ආරක්ෂාව ගැන කතාකරයි

null

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂට මහතා මහ මැතිවරණයෙන් පසු ප්‍රථම වරට අද (04) පාර්ලිමේන්තුව අමතා තිබේ. එහිදී ඔහුගේ අවධානය වඩාත් යොමු වූයේ ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳවයි.

පටු දේශපාලන කාරණා හේතුවෙන් තමා‍ගේ හෝ තමාගේ ආණ්ඩුවට එරෙහිව තිබෙන වෛරය පිරිමසා ගැනීමට රටේ ජාතික ආරක්‍ෂාව අනතුරේ හෙළිය යුතු නැති බව ආණ්ඩුවට ප්‍රකාශ කරන බව හෙතෙම එහිදී පවසා තිබේ.

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ කරන ලද සම්පූර්ණ කතාව පහතින් දැක්වේ…

null
null
null
null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>