මහින්ද පාසිකුඩා ට්‍රිප් එකක් ගිහින්

null

හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පසුගියදා සිය පවුලේ සාමාජිකයන් සමග පාසිකුඩා ප්‍රදේශයේ සංචාරයක නිරත වී තිබේ.

එහිදී ලබාගත් ඡායාරූප සිය ෆේස්බුක් පිටුවට එක්කරමින් ඔහු සඳහන් කර ඇත්තේ අවුරුදු 10ක දිගු කාලයකින් පසු සිය පවුල සමග නිදහසේ ගත කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබුන බවයි.

එම සංචාරයේදී හිටපු ජනපතිවරයා මුහුදේ කිමිදීම මෙන්ම වෝටර් ජෙට් පැදීම ඇතුළු ජල ක්‍රීඩා රැසක නියැලී ඇත. එම ඡායාරූප පහතින්…

null
null
null
null
null
null
null
null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>