මහින්ද මල්වඩමෙනුත් ගසා කාලා

null

අයවැය කාරක සභා අවස්ථා විවාදය ඊයේ (03) පාර්ලිමේන්තුවේදී ආරම්භ විය. එහිදී ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා වැය ශිර්ෂයේදී කථාවක් පවත්වමින් සඳහන් කලේ පසුගිය රජය මල්වඩමෙනුත් ගසා කා ඇති බවයි.

එයට හිටපු ජනපතිට දොස් නොකියන බවත්, එම කටයුතු කළමනාකිරීමේදී නිලධාරීන් අතින් සිදුවූ වැරදි ඊට හේතුව බවත්, හෙතෙම පැවසීය.

“අවමංගල්‍ය උත්සව වලට ශෝකය ප්‍ර‍කාශ කරන බව පවසමින් මල් වඩමෙන් පවා ගසා කෑ යුගයක් තිබුණේ යැයි ද මේ රටේ අනාගතය සදහා කරන ලද වෙනස්කම්වල දි ආණ්ඩුවේ දැක්ම සහ ඉදිරි වැඩපිළිවෙල පිළිබඳ පැහැදිලි අවබෝධයකින් ඉතාමත් පවිත්‍ර‍ශීලී, නිර්මල අධිෂ්ඨානශීලී භාවයකින් කටයුතු කරන අවස්ථාක් ලෙස වර්තමානය හැඳින්විය හැකියි.” යනුවෙන් ඔහු වැඩි දුරටත් සඳහන් කර තිබේ.

එහිදී අදහස් දැක්වූ අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කලේ 2014 වසරට වඩා මෙම වසරේදී ජනපතිගේ වියදම රුපියල් මිලියන 1476කින් අඩුකිරීමට වත්මන් පාලනය යටතේ හැකිවී ඇති බවයි.

අගමැතිවරයා එහිදී පසුගිය රජයේ හා වත්මන් රජයේ වියදම් ගැන දළ ලැයිස්තුවක්ද ඉදිරිපත් කරන ලදී.

එය පහත පරිදිය.

උත්සව රැස්වීම් සංවිධානයට වියදම්
2014 – මිලියන – 335යි
2015 – මිලියන – 34යි
ඉතිරිය – මිලියන -301යි

අවමඟුල අවස්ථාවන්ට ශෝකය පළ කිරීමට වියදම්
2014 – මිලියන – 15යි
2015 – රුපියල් – 363,000යි

ජනාධිපති කාර්යාල හා සම්බන්ධ ජල බිල්පත් වියදම්
2014 – මිලියන – 44යි
2015 – මිලියන – 24යි
ඉතිරිය – මිලියන – 19යි

ජනපති කාර්යාලය හා සම්බන්ධ ගොඩනැගිලි වල විදුලිබිල් වියදම්
2014 – මිලියන – 227යි
2015 – මිලියන – 91යි
ඉතිරිය – මිලියන – 136යි

ජනපති කාර්යාල භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට වියදම්
2014 – මිලියන – 286යි
2015 – මිලියන – 53යි
ඉතිරිය – මිලියන – 232යි

ජනපති කාර්යාල දුරකථන බිල්පත් වියදම්
2014 – මිලියන – 69යි
2015 – මිලියන – 45යි
ඉතිරිය – මිලියන – 24යි

විවිධ වියදම්
2014 – මිලියන – 732යි
2015 – මිලියන – 22යි
ඉතිරිය – මිලියන – 710යි

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>