මහේලගේ පිත්ත දෙකට කැඩුණු අයුරු

null

ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ ශ්‍රී ලංකාව සහ ඇෆ්ගනිස්ථානය අතර අද පැවති තරඟයේදී ශ්‍රී ලංකා ජේ‍යෂ්ඨ ක්‍රීඩක මහේල ජයවර්ධනගේ පිත්ත දෙකට කැඩුණි.

ඒ ඇෆ්ගන් ක්‍රීඩක ශපූර් සද්රන් එවූ පන්දුවකට මහේල පෙරපාදයේ ආරක්ෂිත පියවරක් අනුගමනය කිරීමට ගිය අවස්ථාවේදිය. ශපූර්ගේ පන්දුව මහේලගේ පිත්තේ වැදුනු සැනින් එය දෙකට කැඩී ගියේය.

එම අවස්ථාව පහතින්…

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>