මහ මැතිවරණයට තරග කරනවා

null

ඉදිරි මහ මැතිවරණයේ දී තමා අනිවාර්යයෙන්ම තරඟ කරන බව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂයේ නායක ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා මහතා ප්‍රකාශ කර තිබේ.

ඊයේ (11) පැවැති සිරස රූපවාහිනියේ සටන වැඩසටහන හා එක්වෙමින් ඔහු මෙම අදහස් දැක්විය.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>