මහ මුහුදේ බයික් පදින හපනා

null

ඕස්ට්‍රේලියානු ජාතිකයෙක් වන 34 හැවිරිදි රොබි මැඩ්සන් පසුගියදා ලොවම මවිත වන ආකාරයේ ත්‍රස්‍යජනක ක්‍රියාවක නිරත වී තිබේ.

ඒ ඔහු යතුරු පැදියකින් ඉතාමත් රළු මුහුදක පැදගෙන යාමයි. මේ තැනැත්තා මේ කටයුත්ත සඳහා සුවිශේෂී අංගෝපාංග සහිත යතුරුපැදියක් නිර්මාණය කර තිබුණි.

මෙම ත්‍රස්‍යජනක ක්‍රියාව සිදු කිරීමට ඔහු වසර 2 ක පමණ කාලයක් පුහුණු වී ඇති. ඔහු දකුණු පැසිපික් මුහුදේ පිහිටි දුපතක වෙරළ තීරයේ මෙම ක්‍රියාව සිදුකර තිබේ.

null
null
null
null
null
null
null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>