මහ රෑ පිළිතුරු පත්‍ර බලන්න ගුරුවරියන්ව ගෙන්වන විභාග පරීක්ෂකවරු

null

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ පිළිතුරු පත් එක්රැස් කිරීමේ මධ්‍යස්ථානවල ශාලාධිපතිනියන් ලෙස සේවය කරන ගුරුවරියන්ට රාත්‍රී කාලයේ දුරකථන ඇමතුම් ලබා දෙමින් අනවශ්‍ය යෝජනා කරන පිරිසක් පිළිබඳව අනුරාධපුරයෙන් වාර්තා වී තිබෙන බව නෙත් නිව්ස් වාර්තා කරයි.

අනුරාධපුර ශාන්ත ජෝශප් විදුහලේ විභාග කටයුතුවල යෙදෙන ඇතැම් නිළධාරීන් රාත්‍රී කාලයේ මත්පැන් බී මෙලෙස ඇමතුම් ලබා දෙන බව මෙම ගුරුවරියන් පවසයි.

මේ පිළිබදව කළාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂිකාවට පැමිණිලි කරමින් ශාලාධිපතිනියන් සඳහන් කර ඇත්තේ රාත්‍රී 9.30ත් 10.00ත් අතර ඇමතුම් ලබා දෙමින් පිළිතුරු පත්වල දෝශ ඇති නිසා එම අවස්ථාවේම පැමිණ තමන් හමුවන ලෙස දැනුම් දෙන බවයි.

මෙ නිසා පවුල් වල ප්‍රශ්න ඇති වූ බවද ඔවුන් පැමිණිලි කර තිබේ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>