මාතරින් වැඩිම මනාප ලැබූ බුද්ධිකට ඇමතිකමක් නැත්තේ ඇයි?

null

පසුගිය මහ මැතිවරණයේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂය යටතේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයට තරග කර වැඩිම මනාප ලබා පාර්ලිමේන්තුවට පත් වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බුද්ධික පතිරණ මහතාට නියෝජ්‍ය අමාත්‍යධුරයක් නොලැබීම ගැන මාතර ජනතාවගේ විමතියට හේතු වී තිබෙන බව අද පුවත්පත වාර්තා කරයි.

මෙවර මහ මැතිවරණයට පළමුවරට තරග කළ මන්ත්‍රීධුර හිමිකරගත් ඇතැම් මන්ත්‍රීවරුන්ට නියෝජ්‍ය අමාත්‍යධුර ලැබෙද්දී මාතරින් වැඩිම මනාප ලබා පාර්ලිමේන්තුවට දෙවැනිවරටත් පත් වූ බුද්ධික පතිරණ මහතාට අමාත්‍යධුරයක් නොලැබුණේ ඇයිදැයි මාතර ජනතාව ආණ්ඩුවෙන් ප්‍රශ්න කරති.

තවත් කැබිනට් අමාත්‍යධුර දෙකක් හා නියෝජ්‍ය හා රාජ්‍ය අමාත්‍යධුර පහක් පත්කිරීමට නියමිත අතර එහිදීද මන්ත්‍රීවරයාට අමාත්‍යධුරයක් ලැබේයැයි මාතර ජනතාව බලාපොරොත්තුවෙන් සිටියි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>