මාතර පුද්ගලයෙක් සිදුකළ ඇස් බැන්දුම

null

මාතර – ගොඩගම – අධිවේගී පිවිසුම් මාර්ගය අසළ පුද්ගලයෙකු සිය දේශපාලන මතය ඇස් බැන්දුමක් උපයෝගී කර ගනිමින් ජනතාවට ප්‍රදර්ශනය කර තිබේ.

කිසිදු ආදාරයක් නොපෙනෙන සේ ගුවනේ සිටිමින් “ඔබ මනාප පුද්ගලයා දේශපාලනය කිරීමෙන් දැනටමත් කෝටිපතියෙකු වී ඇත්නම් නැවතවතාවක් මහජන මුදල් සොරකම් කිරීමට ඉඩ නොදෙන්න” ලෙස සඳහන් කළ දැන්වීමක් අතැතිව මෙම ක්‍රියාව සිදු කර තිබෙන්නේ වෛද්‍ය සරත් විමලසූරිය මහතා ය.

මාතර පදිංචි විශ්‍රාමික වෛද්‍යවරයෙකු වන වෛද්‍ය සරත් විමලසූරිය මහතා නූතන සමාජයට ඔබින ආකාරයේ නව නිපැයුම් නිර්මාණය කරන්නෙකු ලෙසද ප්‍රසිද්ධය.

යුරෝපීය රටවල්වල දක්නට ඇති මෙම විජ්ජාව මාර්ගයේ ගමන් කළ බොහෝදෙනෙකුගේ අවධානයට ලක්වී තිබේ. එම වීඩියෝව පහතින්…

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>