මානව හිමිකම් මහකොමසාරිස් එයි

null

එක්සත් ජාතින්ගේ සංවිධානයේ මානව හිමිකම් කවුන්සිල මහකොමසාරිස් සෙයිද් අල් හුසෙන් කුමරු මෙරට සංචාරයක නිරතවීමට සැලසුම් කර තිබෙන බව දෙරණ නිව්ස් වාර්තා කරයි.

ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ජිනිවා මානව හිමිකම් කවුන්සිල සැසිවාරයට ලබන මස 14 වනදා ආරම්භ කෙරේ.

ඊට පෙර ඔහුගේ සංචාරය සිදු වනු ඇති බව වාර්තා වන අතර අදාළ සංචාරය පිළිබඳ මෙතෙක් අවසන් තීරණයකට පැමිණ නොමැත.

සැසිවාරයට ඉදිරිපත් කරන වාර්තාවේ පිටපතක් ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපතිවරයාට ලබාදීම ද මීට සමගාමිව සිදු වනු ඇති බව වාර්තා වෙයි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>