මාවන් අතපත්තු ඉල්ලා අස්වෙයි

null

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන ක්‍රිකට් පුහුණුකරු මාවන් අතපත්තු සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබේ. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මේ බව තහවුරු කරමින් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

මොහුගේ ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට යොමු කර ඇති බවද වාර්තා වේ.

2014 වසරේ ඔක්තෝම්බර් මාසයේ සිට හෙතෙම මෙම ධූරය දැරූ අතර ඊට ප්‍රථම 2011 වසරේ සිට පිතිකරණ පුහුණුකරු ලෙසද කටයුතු කළේය.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>