මාව අනුකරණය කර රඟපෑම තහනම් කරන්න

null

ජනක කුමාර නැමැති පුද්ගලයා චිත්‍රපට නළු බන්දු සමරසිංහ මහතා අනුකරණය කරමින් රඟපාන බවට ඒ මහතා විසින් පසුගියදා කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාසයට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන ලදී.

එහිදී එම පුද්ගලයාට තමන්ව අනුකරණය කරමින් රඟපෑම තහනම් කිරීමේ අතුරු නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙසට චිත්‍රපට නළු බන්දු සමරසිංහ මහතා ඉල්ලා තිබේ.

කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාසය සිදුකළ කරුණු දැක්වීමක් සැලකිල්ලට ගනිමින් එම ඉල්ලීම ජුලි මස 13 වනදා සලකා බලන බව කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ප්‍රකාශ කර ඇත.

දෙරණ නිව්ස් වාර්තා කරන පරිදි මේ තුළින් තම කිර්තියට හානියක් සිදුවන බව බන්දු සමරසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කර ඇති බව සඳහන් කළ පොලිසිය එය බුද්ධිමය දේපළ පනත යටතේ දඩුවම් ලැබිය හැකි වරදක් බව සඳහන් කර ඇත.

එම නිසා තමන් අනුකරණය කරමින් සිදුකරන රඟපෑම තහනම් කිරීමේ අතුරු නියෝගයක් කරන ලෙස බන්දු සමරසිංහ මහතා ඉල්ලා ඇති බව සඳහන්ය.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>