මැයි 3 සහ 4 දෙදින සුරාසැල් වැසෙයි

null

වෙසක් පෝය නිමිත්තෙන් එළඹෙන මැයි මස 3 දා සිට 4 දා දක්වා සුරාසැල් වසා තබන බව බුද්ධශාසන අමාත්‍යංශය සඳහන් කර තිබේ.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරන්නේ වෙසක් සතිය නිමිත්තෙන් මෙලෙස සුරාසැල් වසා තබනු ඇති බවයි.

2015 අප්‍රේල් මස 30 වන දින සි‍ට මැයි මස 06 වන දින දක්වා වෙසක් සතිය ලෙස එම අමාත්‍යාංශයෙන් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබේ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>