මියගිය පසු FB ගිණුමට මොකද වෙන්නේ?

null

කෙනෙකු මියයාමෙන් පසුව ඔහුගේ / ඇයගේ ෆේස්බුක් ගිණුමට සිදුවන වෙනස්කම් පිළිබඳව එම සමාගම මේ දක්වා අනුගමනය කළ ප්‍රතිපත්තීන් වෙනස්කර තිබේ.

ඒ අනුව, Facebook ගිණුම් හිමියෙකු මිය ගිය පසු එම ගිණුමට විය යුත්තේ කුමක් ද යන්න එම ගිණුම් හිමියාට ජීවත්ව සිටියදී තීරණය කළ හැකි වේ.

එම විශේෂාංගය හඳුන්වා ඇත්තේ, Facebook’s legacy contact feature යනුවෙනි.

එමගින් තමන් මියගිය පසු තමන්ගේ ෆේස්බුක් ගිණුම පවත්වාගෙන යාම සඳහා වෙනත් පුද්ගලයෙකු පත්කිරීමට හැකි අතර ෆේස්බුක් ගිණුම් හිමියෙකුගේ මරණයෙන් පසුව එම පුද්ගලයා මියගිය බවට හෝ එවැනි පණිවුඩයක් (post) එම පුද්ගලයාගේ ටයිම්ලයින් (Timeline) එකට එක්කිරීමට legacy contact ලෙස නම් කරන පුද්ගලයා හට හැකි වේ.

එම ගිණුම වෙනත් අයෙකුට පැවරුවහොත්, ගිණුම් හිමියා මිය ගිය පසු එහි මිය ගිය ගිණුම් හිමියා ස්මරණය කිරීම සඳහා post දැමීමට ත්, නව friend requests සඳහා ප්‍රතිචාර දැක්වීමට ත්, profile picture සහ cover photo මාරු කිරීමට ත් අවස්ථාව ලැබේ.

එහෙත්, මුල් ගිණුම් හිමියාගේ messages කියවීමට එය ක්‍රියාකරුට අවසර නොලැබේ.

legacy contact ලෙස පුද්ගලෙයකු එකතු කර ගන්නේ මෙසේය.

සෙටින්ග්ස් (settings) > සිකියුරිටි (Security) > ලෙගසි කොන්ටැක්ට් (Legacy Contact)

කෙසේවෙතත්, ඊයේ (12) ඇමෙරිකාවට පමණක් හඳුන්වාදුන් මෙම පහසුකම් සෙසු රටවලට ද නුදුරු අනාගතයේදී හඳුන්වාදෙන බව ෆේස්බුක් සමාගම පවසයි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>