මිෂෙල් ඔබාමා ප්‍රසිද්ධියේ නටපු හැටි

null

මෙවර පාස්කු උත්සවය නිමිත්තෙන් ධවල මන්දිරයේදි විශේෂාංග රැසකින් යුත් උත්සවයක් සංවිධානය කර තිබුණි.

ඊට ජනාධිපති බැරක් ඔබාමා ඇතුළු පවුලේ සියලුදෙනා සහභාගි වී සිටි අතර මිෂෙල් ඔබාමා එහිදී අපූරු නර්තනයක් ද ඉදිරිපත් කලාය.

ඇය මේ නැටුම ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ කුඩා දරුවන්ගේ තරබාරු බව නැතිකිරීම සඳහා පවත්වාගෙන යන සමාජ සේවා වැඩසටහනේ ප්‍රවර්ධන වැඩකටයුතු වෙනුවෙන් බවද වාර්තා වේ.

මෙහිදී බැරක් ඔබාමා පැමිණ සිටි දරු දැරියන් සමග ටෙනිස් ක්‍රීඩාවේ නිරත වී තිබේ.

මිෂෙල් ඔබාමා ඉදිරිපත් කල නර්තනය පහතින්…

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>