මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලිපිගොනු රැසක් අතුරුදහන්

null

මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලිපිගොනු 2100 ක් පමණ අස්ථානගත වී ඇති බව මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා පවසයි. ඔහු මේ සම්බන්ධයෙන් රහස් පොලිසියට පැමිණිල්ලක්ද සිදුකර තිබේ.

එම ලිපිගොනු අතර මුදල් අමාත්‍යාංශය සතු අත්‍යවශ්‍ය ලිපිගොනු ද වන බව සඳහන්ය.

එමෙන්ම සැකකටයුතු ගනුදෙනු සම්බන්ධ ලිපි ගොනුද ඒ අතර වන බවත් ඊට වගකිව යුතු නිලධරයන් කවුදැයි දන්නා හෙයින් ඒවා ඇති තැන් පෙන්වීමට ඔවුනට සිදුවනු ඇතැයිද ඇමැති පවසයි.

අතුරුදන්ව ඇති ලිපිගොනු සම්බන්ධයෙන් සොයාබැලීමට මේ වන විටත් පියවර ගෙන ඇති බව රවී කරුණානායක අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>