මුහුදේ පාවූ මළ සිරුරක් වෙරළට ගෙන එයි

null

ගාල්ල ආසන්න මුහුදේ පාවෙමින් තිබූ මළ සිරුරක් ධීවරයන් පිරිසක් විසින් ගාල්ල දෙවට වෙරළට ගෙනවිත් ඇතැයි පොලිසිය සඳහන් කරයි.

මීට දින 4ට පමණ පෙර මෙම පුද්ගලයා මියයන්නට ඇතැයි සැක කෙරෙන අතර නරක් වී ඇති සිරුර වයස අවුරුදු 50ක පමණ පුද්ගලයෙකුගේ විය හැකියැයි පොලිසිය පවසයි.

මියගිය පුද්ගලයා ලාංකිකයෙකු ද විදේශිකයෙකු ද යන්න මෙතෙක් හඳුනාගෙන නොමැත. සිරුර කරාපිටිය රෝහලේ මෘත ශරීරාගාරයට යැවීමට නියමිතය.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>