මෙරට ගුවන් තොටුපල සහ වරාය ආරක්ෂාව තර කෙරේ

null

ලොව පුරා දැන් මතු වී ඇති ත්‍රස්ත තර්ජන හමුවේ මෙරට ගුවන් තොටුපල සහ වරාය ආරක්ෂාව තර කර ඇති බව රජය පවසයි.

විශේෂ පරීක්ෂණ කණ්ඩායම් යොදවා ගුවන් තොටුපලවල සහ වරායන් හි ආරක්ෂක කටයුතු පුළුල් කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව සිවිල් ගුවන් සේවා විෂය භාර නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අශෝක් අබේසිංහ මහතා පවසා ඇත.

අයි.එස්. ත්‍රස්ත සංවිධානය ඇතුළු ලෝක ත්‍රස්ත සංවිධානවල ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් පසුගිය මාස කිහිපය තුළ ලෝකයේ බොහෝ රටවලට බලපෑම් එල්ල විය.

ආසන්නතම ප්‍රහාර ලෙස ප්‍රංශයේ පැරිස් සහ ඇමරිකාවේ කැලිෆෝනියාවට එල්ල වූ ප්‍රහාර සැලකිය හැකියි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>