මේ කෑම කන්නේ බලාගෙනයි

null

වෙළෙඳ පොළේ ඇති ක්ෂණික ආහාර සහ බීම වර්ග 54කින් රැසක මනුෂ්‍ය ශරීරයට ප්‍රමාණය ඉක්මවා සීනී,ලුණු,සහ මේදය අඩංගුව ඇති බවට පරීක්ෂණයකදී සොයාගෙන තිබේ.

රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව සහ කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය සමඟ එක්ව පාරිභෝගික අධිකාරිය මෙම පරීක්ෂණ සිදු කර ඇත.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ නිර්දේශයට අනුව දිනකට නිරෝගී පුද්ගලයෙකු ලබාගතයුතු සීනි ප්‍රමාණය තේ හැඳි 6කි (සීනි තේ හැන්දක බර ග්‍රෑම් 05කි). නමුත් වෙළඳ පොලේ ඇති ක්ෂණික ආහාරවල අධික සීනි ප්‍රමාණයක් අඩංගු බව එම පරීක්ෂණයේදී සොයාගෙන ඇත.

මේ එම පානයන් ග්‍රෑම් 100ක් තුළ අඩංගු සීනි ග්‍රෑම් ප්‍රමාණයයි.

පැණි බීම (කාබනී කෘත බීම) – ග්‍රෑම් 13
යෝගට් පාන ග්‍රෑම් – 17
සීත කෝපි ග්‍රෑම් – 10
මිශ්‍ර පළතුරු බීම ග්‍රෑම් – 9

දිනකට නිරෝගී පුද්ගලයෙකු ලබාගතයුතු ලුණු ප්‍රමාණය තේහැඳි 01කි. පහතින් දක්වා ඇත්තේ අදාල ආහාරයේ ග්‍රෑම් 100ක අඩංගු ලුණු ග්‍රෑම් ප්‍රමාණයයි.

බයිට් පැකට් (කඩල, මුරුක්කු, කජු…) ග්‍රෑම් – 1-5
සුප්කැට ග්‍රෑම් – 45
ක්ෂණික නූඩ්ල්ස් (රසකාරක පැකැට්ටුව ග්‍රෑම් – 15-30)

මේ හේතුවෙන් ඔබේ නිරෝගී බව ආරක්ෂා කරගැනීම සඳහා මෙම ආහාර ලබාගැනීම හැකි තාක් සීමා කරන ලෙස පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ එච්.ඩී. චන්ද්‍රිකා තිලකරත්න මහත්මිය පවසයි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>