මෛත්‍රී දිනුවොත් නොමිලේ ඉන්ටනෙට්

null

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය සඳහා විපක්ෂයේ පොදුඅපෙක්ෂක ලෙස ඉදිරිපත්ව සිටින මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය අද එළිදක්වනු ලැබුවේය. ඒ කොළඹ විහාර මහාදෙවි එළිමහන් රංග පිඨයේදීය.

එම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශණයේ 11 වන පරිච්චේදය “අර්ථවත් හරවත් මාධ්‍ය නිදහසක්” යනුවෙන් නම්කොට ඇති අතර මාධ්‍ය නිදහස ඇති කිරීම සඳහා සිදු කරන යෝජනා රැසක්ද වේ.

ඒ අතුරින් එක් යෝජනාවකින් පැවසෙන්නේ නොමිලේ අනතර්ජාලය ලබාදීම සඳහා ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවයි.ඒ අනුව ප්‍රසිද්ධ නගර ආසන්නයේ “wifi hot spot” සවි කිරීමට කටයුතු කරන බව එම ප්‍රකාශයේ සඳහන් වී ඇත.

එය පහතින්,

null
null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>