යමපාලනය වෙනුවට අපි යහපාලනය ගේනවා

null

තම කතිරයේ බලයෙන් යම පාලනය අයින් කර නියම යහ පාලනයක් 17 දින ඇති කිරීම අරමුණ බව කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් සන්ධාන අපේක්ෂක හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

ලංකාදීප පුවත්පත වාර්තා කරන පරිදි ඔහු මෙසේ සඳහන් කර තිබේ…

“අපි යහපාලනය කළා. කිසි බයක් තිබුණේ නෑ. විවේචනය කරන්න තිබුණා. පත්තර ගැහුවා. ගුවන් විදුලියෙන් කළා. අද එහෙම බෑ. අද ප්‍රශ්න කරනවා. රිමාන්ඩ් කරනවා. නියම යහපාලනය තියෙන්නේ අපි ළඟ. මින් පසුව යහ පාලනය කියන වචනයවත් කියන්නෙ නෑ. මෙයාලගෙ යහ පාලනය මෙයින්ම පැහැදිලියි.”

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>