යාපනයේ පොලිස් ලොක්කන්ට හදිසි ස්ථාන මාරු

null

යාපනය ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරිතුමා,පොලිස් අධිකාරිවරයකු හා සහකාර පොලිස් අධිකාරිවරයෙකු ,මෙන්ම කයිටිස් හා යාපනය පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන් ඇතුළු උතුරේ පොලිස් නිලධාරීන් පිරිසකට වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ස්ථාන මාරුවීම් ලබාදී තිබේ.

සේවා අවශ්‍යතා මත මෙම ස්ථාන මාරුවීම් සිදුකළ බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය සදහන් කර ඇත.

ඒ අනුව

යාපනය ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ලක්ෂ්මන් වීරසේකර,
සහකාර පොලිස් අධිකාරී පී.ඒ.කේ. සේනාරත්න,
පොලිස් අධිකාරී පී.ජේ.ඒ. වීරසේකර මෙලෙස මාරු කර ඇති අතර, යාපනය මූලස්ථාන පොලිස් පරීක්ෂක බී.එම්.ආර්.කේ.බී. බාලසූරිය ද මාරු කළ නිලධාරීන් අතරට අයත්. මාරු කර ඇති කයිට්ස් මූලස්ථාන පොලිස් පරීක්ෂකවරයා වන්නේ කිව්.ආර්. පෙරේරායි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>