යෝෂිතගේ ඉල්ලීම ඉටුවේ – ගෙදරටම මාරුවක්

null

හිටපු ජනපති පුත් නාවික හමුදා ලුතිනන් යෝෂිත රාජපක්ෂ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ආරක්ෂකයකු ලෙස අනුයුක්ත කර ඇතැයි ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය සඳහන් කරයි.

යෝෂිත රාජපක්ෂ තමාට හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ ආරක්ෂක අංශයට මාරුවක් ලබා දෙන ලෙස ජනාධිපති වරයාගෙන් සහ අගමැතිවරයාගෙන් ඉල්ලා තිබුණි. එම ඉල්ලීම සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව මෙලෙස ඔහුව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ආරක්ෂාව සඳහා අනුයුක්ත කර තිබේ.

යෝෂිත රාජපක්ෂ මහතා නාවික හමුදාවට බැඳුණු ආකාරය හා උසස්වීම් ලැබුණු ආකාරය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් පවත්වන ලෙස ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ආරක්ෂක ලේකම්ට පැමිණිලි කර ඇත. ඒ සම්බන්ධයෙන් ද විමර්ශනයක් ආරම්භ වී තිබේ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>